ING. TJENESTER - STRUTEK AS

STRUTEK AS
Gå til innhold

ING. TJENESTER

Firmaets hovedytelser er følgende:

1. Konstruksjonsanalyser

2. Statiske beregninger

3. Prosjektering av Betongkonstruksjoner

4. Prosjektering av Stålkonstruksjoner

5. Prosjektering av Trekonstruksjoner

6. Utarbeidelse av anbudsmateriell som beskrivelser etter NS 3420 og anbudstegninger

7.
Utarbeidelse av arbeidstegninger

8.
Uavhengig kontroll av prosjektering (KON PRO)

9.
Uavhengig kontroll av utførende arbeid (KON UTF)

10.
Samarbeid med andre ingeniør- og arkitektkontorer


Tilbake til innholdet